​021-88059348

​021-88059349

ارسال استعلام

MAHOOR TEJARAT​​​​​​​ ARAM
Trading Co. Ltd

درباره ما

تاریخچه

شرکت ماهور تجارت آرام در سال 1398 برای تسهیل امور تجاری و حمل و نقل کشور تاسیس گردید.در این شرکت جمعی از افراد با تجربه، مسئول و متعهد که یکی از شروط اولیه این شرکت میباشد در کنار هم آمده اند تا بتوانند در این زمان تاریخی کشور بهترین انتخاب ها را برای تجار و بازرگانان این مرز و بوم ایجاد کنند. ما در شرکت ماهور تجارت آرام گزینه ای جز بهترین بودن نداریم.
شرکت ماهور تجارت آرام با تکیه بر دانش و مدیریت کارکنان این مجموعه و رهبری مدیر عامل  شرکت جناب آقای مهندس امیر حسین عطارد همیشه سعی در پیدا کردن بهترین روش و کمترین هزینه برای تجار و بازرگانان این مرز و بوم هستند.