بازرگانی

شرکت ماهور تجارت آرام در راستای حمایت از بازرگانان و کمک برای خریدی ایمن برای آنها راه کارهای مختلفی را بررسی کرده و در این راستا با در اختیار داشتن حساب های خارجی در کشور های آنگلستان ، آلمان ، آمریکا و امارات برای خرید های شما از کشورهای سرتاسر جهان خریدی امن و مطمئن را ایجاد کرده است.
اموری که در این زمینه شرکت انجام میدهد :
1. پرداخت هزینه خرید شما
2. پیدا کردن محصول و شرکت مورد نظر
​​​​​​​3. بیمه محصول
4. حمل محصول از مبدا به مقصد
5. ترخیص کالا در مقصد و تحویل آن
در همین راستا از همه بازرگانان که در این زمینه نیاز به همکاری دارند جهت اطلاعات بیشتربا شرکت تماس بگیرند.​​​​​​​​​​​​​​