حقوق و وظایف دارنده برات

حقوق و وظایف دارنده برات
‌مباحث هشتم تا یازدهم فصل اول باب چهارم قانون تجارت به موضوعاتی همچون «تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث،‌ حقوق و وظایف دارنده برات، اعتراض (‌پروتست)، برات مرجوعی و قوانین خارجی» پرداخته است. مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث ‌ماده ۲۷۰ - هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید، دخالت شخص ثالث و …
ادامه مطلب

باب هشتم از قانون تجارت

باب هشتم از قانون تجارت
‌باب هشتم - قرارداد حمل و نقل ‌ماده ۳۷۷ ) متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد. ‌ماده ۳۷۸ ) قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد. ‌ماده ۳۷۹ ) ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه - محل تسلیم مال - عده …
ادامه مطلب